La matriculació sempre està oberta en el centre i es realitzen per estricte ordre d’inscripció mentre quedin places disponibles.