Les titulacions de Formació Professional en la modalitat presencial comencen a inicis de setembre.