Sí, així és. Totes les titulacions de FP que oferim a Agora Sant Cugat International School estan reconegudes pel Ministeri d’Educació i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per això adquireixen un caràcter oficial. Els graus superiors, així com els de grau mig tenen una validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional. A més a més, també estan reconeguts en part de la Unió Europea.